Library Catalog

Results for search:   W-subjects= Tawaraya and Sotatsu

No Previous Page Showing records 1 - 10 of 45
(maximum display is 1000 records)
Next Page
#
Author Title Year Date of Sale Locations Electronic
1
Tawaraya, Sōtatsu, -1643. Sōtatsu Ise monogatarizu shikishi / Hagoromo Kokusai Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo Ise Monogatarie Kenkyūkai hen. 2013
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T3 S68 2013


2
Tsuji, Nobuo, 1932- Sōtatsu, Kōrin to Katsura Rikyū : Edo jidai 2 / henshū iin Tsuji Nobuo, Izumi Takeo, Yamashita Yūji, Itakura Masaaki ; honkan sekinin henshū Yasumura Toshinobu]. 2013
Library Stacks / Regular loan
N7353.5 .S685 2013


3

Tawaraya sotatsu to rinpa. 2013
Library Stacks
Technical Services


4
Tawaraya, Sōtatsu, -1643. Kokuhō Fūjin Raijin zubyōbu : Sōtatsu, Kōrin, Hōitsu : Rinpa geijutsu no keishō to sōzō = The national treasure screens of Wind and Thunder Gods : Sōtatsu, Kōrin and Hōitsu : tradition and creation of the art of Rimpa. 2006
Library Stacks / Regular loan
ND1053.6.S64 K65 2006


5
Honʼami, Kōetsu, Kōetsu to Sōtatsu / [katarogu henshū Santorī Bijutsukan]. 1999
Library Stacks / Regular loan
N7359.H66 A4 1999


6
Okudaira, Shunroku, Tawaraya Sōtatsu / [shippitsusha Okudaira Shunroku ; hensha Nihon Āto Sentā]. 1997
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T3 O58 1997


7
Ōta, Shōko, Tawaraya Sōtatsu hitsu Matsushima zu byōbu : zashiki kara tsuzuku umi / Ōta Shōko. 1995
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T39 O83 1995


8
Tawaraya, Sōtatsu, Sotatsu, Korin / shippitsu Hirayama Ikuo, Kayama Matazo, Murashige Yasushi. 1994
Library Stacks / Regular loan
ND1053.5 .T39 1994


9
Yamane, Yūzō, Sotatsu kenkyu / [chosha Yamane Yuzo]. 1994
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T39 Y36 1994


10

Rimpa : tokubetsuten : bi no keisho - Sotatsu, Korin, Hoitsu, Kiitsu / [henshu Nagoya-shi Hakubutsukan]. 1994
Library Stacks / Regular loan
ND1053.5 .R56 1994


#   Author Title Year Date of Sale Location Electronic
No Previous Page

Next Page