Library Catalog

Results for search:   W-subjects= Tawaraya and Sotatsu

No Previous Page Showing records 1 - 10 of 47
(maximum display is 1000 records)
Next Page
#
Author Title Year Date of Sale Locations Electronic
1
Lippit, Yukio, 1970- author. Sōtatsu / Yukio Lippit and James T. Ulak ; with contributions by Furuta Ryō, Nakamachi Keiko, Noguchi Takeshi, Okudaira Shunroku, and Ōta Aya. 2015
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T3 A4 2015


2
Fukuda, Yoshiko Kinkaku, Ginkaku no Jihōten, Sesshū, Tōhaku, Sōtatsu, soshite Jakuchū / henshū, shippitsu Fukuda Yoshiko (Kurume-shi Shimin Bunkabu Bunkazai Hogoka), Heima Rika (Ishibashi Zaidan Ishibashi Bijutsukan) = Treasures from Kinkaku-ji and Ginkaku-ji : Sesshu, Tohaku, Sotatsu, and Jakuchu / edited 2013
Library Stacks / Regular loan
ND1053.4 .F85 2013


3
Tawaraya, Sōtatsu, -1643. Ishikawa Kenritsu Bijutsukan kaikan 30-shūnen, Kanazawa Sōtatsukai sōritsu 100-nen kinen, Tawaraya Sōtatsu to Rinpa / henshū Ishikawa Kenritsu Bijutsukan = Tawaraya Sotatsu and Rimpa / edited by Ishikawa Prefectural Museum of Art. 2013
Library Stacks / Regular loan
ND1053.6.S64 I84 2013


4
Tawaraya, Sōtatsu, -1643. Sōtatsu Ise monogatarizu shikishi / Hagoromo Kokusai Daigaku Nihon Bunka Kenkyūjo Ise Monogatarie Kenkyūkai hen. 2013
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T3 S68 2013


5
Tsuji, Nobuo, 1932- Sōtatsu, Kōrin to Katsura Rikyū : Edo jidai 2 / henshū iin Tsuji Nobuo, Izumi Takeo, Yamashita Yūji, Itakura Masaaki ; honkan sekinin henshū Yasumura Toshinobu]. 2013
Library Stacks / Regular loan
N7353.5 .S685 2013


6
Tawaraya, Sōtatsu, -1643. Kokuhō Fūjin Raijin zubyōbu : Sōtatsu, Kōrin, Hōitsu : Rinpa geijutsu no keishō to sōzō = The national treasure screens of Wind and Thunder Gods : Sōtatsu, Kōrin and Hōitsu : tradition and creation of the art of Rimpa. 2006
Library Stacks / Regular loan
ND1053.6.S64 K65 2006


7
Honʼami, Kōetsu, Kōetsu to Sōtatsu / [katarogu henshū Santorī Bijutsukan]. 1999
Library Stacks / Regular loan
N7359.H66 A4 1999


8
Okudaira, Shunroku, Tawaraya Sōtatsu / [shippitsusha Okudaira Shunroku ; hensha Nihon Āto Sentā]. 1997
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T3 O58 1997


9
Ōta, Shōko, Tawaraya Sōtatsu hitsu Matsushima zu byōbu : zashiki kara tsuzuku umi / Ōta Shōko. 1995
Library Stacks / Regular loan
ND1059.T39 O83 1995


10
Tawaraya, Sōtatsu, Sotatsu, Korin / shippitsu Hirayama Ikuo, Kayama Matazo, Murashige Yasushi. 1994
Library Stacks / Regular loan
ND1053.5 .T39 1994


#   Author Title Year Date of Sale Location Electronic
No Previous Page

Next Page