Library Catalog

Results for search:   W-subjects= Wang and Hui

No Previous Page Showing records 1 - 10 of 24
(maximum display is 1000 records)
Next Page
#
Author Title Year Date of Sale Locations Electronic
1
Wang, Hui, Jie du Wang Hui / Shanghai bo wu guan bian. 2014
Library Stacks / Regular loan
ND1049.W3 A4 2014


2
Fong, Wen. Landscapes clear and radiant : the art of Wang Hui (1632-1717) / Wen C. Fong, Chin-Sung Chang, and Maxwell K. Hearn ; edited by Maxwell K. Hearn. 2008
Library Stacks / Regular loan
ND1049.W363 A4 2008

http://libmma.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p15324coll10/id/88271 { Full text from Watson Library Digital Collections }
3
Tan, Shule Wang Shigu hui hua feng ge yu zhen wei jian ding / Tan Shule zhu. 2007
Library Stacks / Regular loan
ND1049.W3 T36 2007


4
Wang, Hui, Guo jia tu shu guan cang Wang Shigu ming hua ji / Wang Shigu hui. 2004
Library Stacks / Regular loan
ND1366.7 .W36 2004


5
Wang, Hui, Wang Hui jing pin ji / [bian zhu zhe Xu Bangda, Xue Yongnian]. 1999
Folio Stacks / Regular loan
ND1049.W3 A4 1999


6
Chen, Lüsheng. Wang Shigu / Chen Lüsheng zhu. 1996
Library Stacks / Regular loan
ND1049.W3 C46 1996


7
Gu gong bo wu yuan (China) Si Wang Wu Yun hui hua / zhu bian Xiao Yanyi. 1996
Library Stacks / Regular loan
ND1366.73 .G84 1996


8
Wang, Hui, 1632-1717. A day on the Grand Canal with the emperor of China [videorecording] : or, Surface is illusion but so is depth / written and produced by David Hockney ; produced and directed by Philip Haas. 1991
Library Stacks / Regular loan
ND1043.5 .D39 1991


9
Jiang, Zhaoshen. Shin Un Juhei, O Ki : kaki sansui gassatsu / [henshu Chuka Minkoku Kokuritsu Kokyu Hakubutsuin]. 1984
Folio Stacks / Regular loan
ND1048 .S55 1984


10
Heilesen, Simon B. Nanxuntu, malerier af Kangxi kejserens rejse i Sydkina i 1689 : en introduktion / Simon B. Heilesen. 1980
Library Stacks / Regular loan
ND1049.W3 N3 1980


#   Author Title Year Date of Sale Location Electronic
No Previous Page

Next Page