Library Catalog

Results for search:   W-subjects= Watanabe and Kazan

No Previous Page Showing records 1 - 10 of 33
(maximum display is 1000 records)
Next Page
#
Author Title Year Date of Sale Locations Electronic
1
Watanabe, Kazan, Watanabe Kazan, Tsubaki Chinzan ga egaku hana tori dōbutsu no bi : Tahara shisei shikō jisshūnen, Watanabe Kazan seitan nihyakunijūnen, Tahara-shi Hakubutsukan kaikan nijūnen kinen kikakuten / Watanabe Kazan ; Tsubaki Chinzan ; Tahara-shi Hakubutsukan henshū. 2013
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 A4 2013


2
Katsushika, Hokusai, 1760-1849. Watoji mamehon shirīzu : Edo no esupuri, kessaku hanpon no fukkoku. 2008
Library Stacks / Regular loan
NE1321.8 .W39 2008


3
Keene, Donald. Watanabe Kazan / Donarudo Kīn ; Kakuchi Yukio yaku. 2007
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 K45 2007


4
Keene, Donald. Watanabe Kazan / Donarudo Kīn ; Kakuchi Yukio yaku. 2007
Library Stacks
Technical Services


5
Keene, Donald. Frog in the well : portraits of Japan by Watanabe Kazan, 1793-1841 / Donald Keene. 2006
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 K44 2006


6
Watanabe, Kazan, Toki no tabibito Watanabe Kazan ten : Kiryū-shi shisei shikō hachijisshūnen kinen jigyō, Watanabe Kazan hatsuraitō hyaku-shichijisshūnen kinen / [henshū Kiryū Kazankai]. 2001
Library Stacks / Regular loan
N7359.W38 A4 2001


7
Watanabe, Kazan, Watanabe Kazan shū / [kanshūsha Ozawa Kōichi, Haga Noboru]. 1999
Library Stacks / Regular loan
DS870.3 .W38 1999


8
Ozawa, Kōichi. Watanabe Kazan kenkyū : Mikawa Tahara-han no shūhen to garon o chūshin ni / Ozawa Kōichi cho. 1998
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 O97 1998


9
Hibino, Hideo, 1947- Kyōdo gajin ten : Watanabe Kazan to sono shūhen / [henshū Tokoha Bijutsukan ; shippitsu Hibino Hideo, Ōmura Chiki]. 1997
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 A4 1997


10
Hibino, Hideo, Watanabe Kazan / [shippitsusha Hibino Hideo ; hensha Nihon Āto Sentā]. 1997
Library Stacks / Regular loan
ND1059.W3 H43 1997


#   Author Title Year Date of Sale Location Electronic
No Previous Page

Next Page