Browse by Artist

Name Also Known As Born Diedsort descending
Wrobleski, June
 • Wrobleski, Mrs. A. S.
Henderson, Shirley  
Peck, Augustus   1906
Young, Joseph Francis, Jr.
 • Young, Joseph, Jr.
 • Young, Joseph F.
 • Young, Joseph
Hexter, Paul Louis
 • Hexter, Paul L.
 • Hexter, Paul
1904
Peters, Alan D.
 • Peters, Alan
1946
McNea, Albert
 • McNea, Albert Thomas
 • McNea, Albert T.
1940
Torgerson, Eugenie
 • McMahon, Eugenie
1944
Merchant, John C.
 • Merchant, John
 • Mechant, John Charles
1944
Brooks, Mary Semour
 • Brooks, Mary S.
 • Housum, Mrs. Robert
 • Housum, Robert, Mrs.
 • Brooks, Mary Seymour
1888
Truthan, Edwin J.
 • Truthan, Edwin
Cykowski, Beulah Osborn
 • Cykowski, Beulah O.
 • Cykowski, Beulah
Brua, Lynn A.
 • Brua, Lynn
1917
La Charme, Maud B.
 • La Charme, Maud
 • LaCharme, Maud B.
 • LaCharme, Maud
Sheban, Christopher  
Darvas, Anna  
Lapp, Thomas H.
 • Lapp, Thomas
1942
Shroyer, James M.
 • Shroyer, James
Gerzel-Mesnar, Olga
 • Gerzel Mesnar, Olga
 • Gerzel, Olga
De Marco, Marco  
Burna, Bobara  
Lay, Ray  
Simon, O. M.
 • Simon, O.M.
Densmore, Dorothy S.
 • Densmore, Dorothy
Lenguta, Mary  
CSV